به نرم افزار آموزش ابتدایی تنکابن خوش آمدید .

نرم افزار آموزش ابتدایی تنکابن شامل مجموعه ای کامل از بسته های آموزشی ، کتب درسی ، طرح درس ، جدول بودجه بندی و… برای معلمان می باشد که در بخش آموزش و یادگیری گنجانده شده است.

همچنین از طریق این نرم افزار می توانید با مسئولین ، کارشناسان ، راهبران و سرگروه های آموزشی ارتباط مستقیم داشته باشید .

در ضمن در بخش طرح ها و برنامه ها می توانید به شیوه نامه ها و بخشنامه های طرح ها و جشنواره های دوره ابتدایی شهرستان تنکابن دسترسی داشته باشید.

از بخش خبرنامه نیز می توانید از آخرین اخبار دوره ابتدایی شهرستان تنکابن مطلع شوید.