#جلسه_مدیران

✅ جلسه عمومی با محوریت پروژه مهر برای کلیه مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ راس ساعت ۱۸ عصر به صورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار شد.

عناوین جلسه :🔻🔻🔻
1⃣ توصیه های مدیریتی توسط معاون مدیر کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن جناب آقای عبادا… مافی
2⃣ بیان انتظارات معاونت آموزش ابتدایی توسط جناب آقای امین اسماعیلی
3⃣ بیان انتظارات معاونت پرورشی توسط سرکار خانم بلالمی
4⃣ صحبت هایی پیرامون سنجش تحصیلی دانش آموزان توسط جناب آقای بهمن قنبری
5⃣ پرسش و پاسخ

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon