🌼ثبت نام کارگاه ارتقا کیفیت آموزش قرآن دوره ی ابتدایی 1401-1400
🔻ویژه کلیه آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🌺 در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان و همچنین ضرورت اجرایی بند 14 شاخص تفاهم نامه ، مبنی بر ارتقاء کیفیت آموزش قرآن ؛ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکيل کارگاه ارتقاء کيفيت آموزش قرآن ویژه سال تحصیلی 1401-1400 مختص آموزگاران دوره ابتدایی می باشد.

🔴شرایط حضور در کارگاه:
1⃣ این کارگاه ویژه کلیه آموزگاران دوره‌ی ابتدایی می باشد.

2⃣ آموزگاران محترم جهت ثبت نام اولیه ،تا تاریخ 1400/09/03 فرم الکترونیکی پیوستی را تکمیل نمایند.

🌼روش (1): می توانید فرم ثبت نام در کارگاه را از طریق فرم الکترونیکی زیر تکمیل نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjjLpp2cSubl6Ux64jPNzzhKbm0hhcXkwLi4G71NeNrDwsQ/viewform?usp=sf_link

🌼روش (2): همچنین می توانید فرم ثبت نام در کارگاه را از طریق نرم افزار آموزش ابتدایی بخش (فرم های الکترونیکی) وگزینه ثبت نام درکارگاه آموزشی قرآن تکمیل نمایید

3⃣ زمان تشکیل کارگاه آذرماه 1400 می باشد ؛ که نحوه برگزاری وتاریخ دقیق کارگاه متعاقبا اعلام می گردد.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🍀 کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon