در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن و همچنین ضرورت با عنایت به بند 22 شاخص تفاهم نامه ، مبنی بر اجرای طرح درس پژوهی ؛ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکيل کارگاه درس پژوهی با رويکرد تلفيقی ویژه سال تحصیلی 1401-1400  مختص مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ابتدایی می باشد. شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی کارگاه درس پژوهی با رویکرد تلفیقی اقدامات لازم را مبذول دارند.

  • شرایط حضور در کارگاه:
  1. کارگاه درس پژوهی با رویکرد تلفیقی ویژه کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره‌ی ابتدایی می باشد.
  2. به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی ثبت نام کنند که در کارگاه الزاما شرکت نمایند ، در غیر اینصورت غیبت ثبت خواهد شد.
  3. متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه ،تا تاریخ 1400/10/08 فرم الکترونیکی  پیوستی را تکمیل نمایند.

روش (1): می توانید فرم ثبت نام در کارگاه درس پژوهی را از طریق فرم الکترونیکی تکمیل نمایید            

روش (2): همچنین می توانید فرم ثبت نام در کارگاه درس پژوهی را از طریق نرم افزار آموزش ابتدایی  بخش (فرم های الکترونیکی) و گزینه ثبت نام در کارگاه درس پژوهی تکمیل نمایید

  1. زمان تشکیل کارگاه دی ماه 1400 می باشد ؛ که نحوه برگزاری و تاریخ دقیق کارگاه متعاقبا اعلام می گردد.
  2. همکاران محترم می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره‌ی ابتدایی مراجعه نمایند.