❇ قابل توجه مدیران محترم ؛ شایسته است تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اطلس دسترسی آموزشی موقعیت های یادگیری اقدام نمایید.

✳ نحوه ثبت فرم الکترونیکی اطلس دسترسی آموزشی به موقعیت های مختلف یادگیری :

1⃣ روش اول : با استفاده از لینک زیر می توانید فرم الکترونیکی اطلس دسترسی آموزشی موقعیت های مختلف یادگیری را تکمیل کنید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGcSns3yTK4MGntdYk9S44_AVSA5ltyp9EScGBILzh-c_jw/viewform?usp=sf_link

2⃣ روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیک اطلس دسترسی آموزشی موقعیت های مختلف یادگیری را انتخاب و ثبت نمایید.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی