✅ نظر به ضرورت دریافت اطلاعات جامع از فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس دوره ی ابتدایی ، جهت تجزیه و تحلیل ارزشیابی نوبت اول 1401-1400 ، فرم Excel روند تحصیلی به پیوست ارسال می گردد.

✅شایسته است مدیران محترم ؛ در اسرع وقت فایل Excel را براساس اطلاعات ارزشیابی نوبت اول 1401-1400 تکمیل و تا تاریخ 1400/12/24 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال نمایند.

🔴روش های ارسال فرم اکسل :

1⃣روش اول: ارسال فرم اکسل از طریق ایمیل: tetonekabon@gmail.com
2⃣روش دوم: ارسال فرم اکسل به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی از طریق پیام رسان شاد به شماره 09118915806

🟣 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻 پیوست فرم اکسل 🔻🔻🔻🔻