#کارگروه_۱۱_گانه_ابتدایی
🌼 تشکیل کارگروه بهبود و ارتقای مدیریت آموزشگاهی
🔺ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن 1400-1401

🍀 امروزه در اين دنياي در حال تغيير و پيشرفت ، مدارس نياز به تغيير و دگرگوني دارند و اين تغيير بايد ابتدا در مديريت مدارس ايجاد شود. مسلما واقعيات امروز جامعه را نمي توان با روشهاي ديروز فهميد ، بلکه بايد با تجديد نظر در روشها و برنامه هاي گذشته نظريه ها و روشهاي نويني را جايگزين نماییم.

🍀 کارگروه بهبود و ارتقای مديريت آموزشگاهی در تاریخ 1400/07/25 اولین نشست را با هدف ارتقای دانش شغلی و توانمندسازی مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن برگزار نموده است.

🔵 معرفی اعضای کارگروه:
🔶 جناب اقای امین اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 جناب آقای سعید ملانتاج کاسگری کارشناس مسول آموزش ابتدایی
🔸 سرکار خانم زیبا صیادیان مدیر دبستان شاهد دختر
🔸 جناب اقای بهمن قنبری مدیر دبستان شاهد پسر
🔸 جناب آقای سید رضا مومنی مدیر دبستان صاحب الزمان (عج)
🔸جناب آقای فردوس حیدری مدیر دبستان شهید محبوبی
🔸 جناب آقای عیسی جنت فریدونی مدیر دبستان شهید علی گلی توانا

🔴اهداف کارگروه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰:
🔹 تدوین برنامه جامع جهت بهبود عملکرد مدیران
🔹ارتقای دانش شغلی مدیران دوره ی ابتدایی
🔹توانمندسازی مدیران دوره ی ابتدایی
🔹تشکیل کارگاه های تخصصی ویژه مدیران
🔹برگزاری المپیادهای علمی ویژه مدیران
🔹و…

#کارگروه_۱۱_گانه_ابتدایی
🌼 اولین نشست تخصصی کارگروه بهبود و ارتقای مدیریت آموزشگاهی – ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

🍀 اولین نشست کارگروه بهبود و ارتقای مديريت آموزشگاهی در تاریخ 1400/07/25 با حضور جناب اقای امین اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و اعضای کارگروه تشکیل گردید.

✅ عناوین نشست:
1⃣ برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه مدیران ابتدایی
2⃣ برنامه ریزی جهت مشخص نمودن عناوین کارگاه ها
3⃣ تدوین برنامه زمانی جهت تشکیل کارگاه ها در آبان ماه

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon