❇ در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکیل کلاس های آموزشی ریاضی ، فارسی و علوم تجربی به تفکیک پایه برای آموزگاران جدید الورود می باشد.

❗شرایط حضور در کارگاه:

1⃣ شرکت آموزگاران جدید الورود (دانشگاه فرهنگیان ، ماده 28 ، نیروهای حق التدریس 1400 ، خریدخدمات و نیروهای مشارکتی )در کارگاه الزامی می باشد.
2⃣ در صورتی آموزگار (مدارس دولتی) ، متقاضی شرکت در کارگاه می باشد ، به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ، می توانند تا تاریخ 1400/08/12 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی اطلاع رسانی نمایند.
3⃣ طبق برنامه ریزی انجام شده ، کلیه کارگاه ها در سه مرحله (آبان ، آذر و دی) تشکیل خواهد شد.
4⃣ کارگاه ها در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد و لینک کارگاه ها قبل از شروع پیامک می شود.

✅ #پیوست۱ ❇ جدول زمانبندی کارگاه های صفحه به صفحه کتب درسی ویژه نیروهای جدید الورود ( پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی )

✅ #پیوست۲
❇ جدول زمانبندی کارگاه های صفحه به صفحه کتب درسی ویژه نیروهای جدید الورود ( پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی )