تحليل صورتجلسات گروه های آموزشی مدارس دوره ی ابتدایی (آذر ماه: گیمیفیکیشن در آموزش ) 1401-1400 🔻

🍀 پیرو بخشنامه تشکیل گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی ، تحلیل صورتجلسات ماه آذر گروه های آموزشی مدارس با محوریت موضوع گیمیفیکیشن در آموزش توسط کمیته ، تحلیل و بررسی گردیده که دستاوردی های پیشنهادی جهت اطلاع و استفاده ی همکاران به پیوست ارسال می گردد.
🌳 شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به مشارکت حداکثری در ماه های آینده ، اطلاع رسانی و ارائه تحلیل در جلسات شورای معلمان اقدامات لازم را معمول دارند.

🔴 تعداد ۷۰ مدرسه در تهیه و تدوین این پژوهش مشارکت داشته اند:
ابن سینا – امام رضا – جامی لتاک – حاج سامانی – زنده یاد عباس آراسته پور – سعادت – سیمین دخت آراسته پور – شاهد پسر – شاهد دختر – شهدای شاقوزکوتی – شهدای گمنام – شهید اشکوری – شهید اکبریان – شهید امینی – شهید اوجانی – شهید اولیایی – شهید آقابراری – شهید بهادرمیرچی – شهید پلنگرودی – شهید جعفرپور – شهید حاتمیان – شهید خانه کشی – شهید رسولیان – شهید سلیمی – شهید شریف نیا – شهید شعبانی – شهید صادقی – شهید صیادی – شهید طبری – شهید طیبی – شهید عبداله پور – شهید عمرانی – شهید عینی – شهید قناعت كن – شهید گلگون – شهید محبوبی – شهید مدرس لشتو – شهید مسلم بهادری – شهید معلمی – شهید منصور گلیج (مقداد) – شهید نژاد مقدم – شهید نیکروش – شیخ بهایی – صاحب الزمان (عج) – عبدالصمد مومنی – غیردولتی امید فردا – غیردولتی اندیشه – غیردولتی بهاران – غیردولتی پیشگامان دانش – غیردولتی تقوا – غیردولتی دانشمند کوچک – غیردولتی سروش(1) – غیردولتی سروش(2) – غیردولتی گل ها – غیردولتی معرفت – غیردولتی هدفمند – قمر بنی هاشم – مریم جواهری – مولوی – میثم تمار – نیما رودگر محله – هاتف کترا – هیات امنایی زنده یاد شرافتی – هیات امنایی شهید چمران – هیات امنایی شهید درویش – هیات امنایی شهید عسگرپور – هیات امنایی شهید مرادخانی – هیات امنایی شهیدان ابراهیمی – هیات امنایی شهیدگلی توانا – هیات امنایی شیخ مفید

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻