#بخشنامه
🌼تحليل صورتجلسات گروه های آموزشی مدارس دوره ی ابتدایی (اسفند ماه: مراکز یادگیری و مراکز آموزشی ) 1401-1400 🔻

🍀 پیرو بخشنامه تشکیل گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی ، تحلیل صورتجلسات ماه اسفند گروه های آموزشی مدارس با محوریت موضوع مراکز یادگیری و مراکز آموزشی توسط کمیته ، تحلیل و بررسی گردیده که دستاوردی های پیشنهادی جهت اطلاع و استفاده ی همکاران به پیوست ارسال می گردد.

🌳 شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به مشارکت حداکثری در ماه های آینده ، اطلاع رسانی و ارائه تحلیل در جلسات شورای معلمان اقدامات لازم را معمول دارند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Q4-5TTqLSoLq6mNuSHB7h_2xIcOaIfVSBTBov-oo8gCRCg/viewform?usp=sf_link

🔴 تعداد 66 مدرسه در تهیه و تدوین این پژوهش مشارکت داشته اند:
ابن سینا کوهسر – امام رضا (ع) – امام سجاد(ع) – جامی لتاک – حاج سامانی – زنده یاد عباس آراسته پور – سیمین دخت آراسته پور – شاهد دختر – شهدای شاقوزکوتی – شهدای گلیج – شهدای گمنام – شهید اشکوری – شهید اکبریان – شهید امینی – شهید اوجانی – شهید اولیایی – شهید آقابراری – شهید بهادر میرچی – شهید پلنگرودی – شهید جعفرپور – شهید حاتمیان – شهید خانه کشی – شهید رسوليان – شهید زیدی – شهید سلیمی – شهید صادقی شهید طبری – شهید طیبی – شهید عبداله پور – شهید عمرانی – شهید عینی – شهید قناعت کن – شهید گلگون – شهید محبوبی – شهید مدرس لشتو – شهید مسلم بهادری – شهید معلمی – شهید منصور گلیج (مقداد) – شهید نژاد مقدم – شهید نیکروش –شیخ بهایی – صاحب الزمان (عج) – عبدالصمد مومنی غیردولتی امید فردا – غیردولتی اندیشه – غیردولتی بهاران – غیردولتی پیشگامان دانش – غیردولتی تقوا – غیردولتی دانشمند کوچک – غیردولتی سروش(1) – غیردولتی سروش(2) – غیردولتی گل ها – غیردولتی معرفت – غیردولتی هدفمند – مریم جواهری – مولوی – میثم تمار – نیما رودگر محله – هاتف کترا هیات امنایی زنده یاد شرافتی – هیات امنایی شهید درویش – هیات امنایی شهید عسگرپور – هیات امنایی شهید مرادخانی – هیات امنایی شهیدان ابراهیمی هیات امنایی شهیدگلی توانا – هیات امنایی شیخ مفید

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻