🍀 انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست اداره پیش دبستانی و دوره ی اول ابتدایی استان مازندران که بیانگر تعهد ، کارآمدی ، لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته حضرتعالی  در صحنه‌های خدمت صادقانه می باشد ؛ تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

🍀 از طرف:
🔴 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی آموزش ابتدایی
🔺کارشناسی تکنولوژی دوره ی ابتدایی
🔺 راهبران و سرگروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان
🔺 مدیران ؛ معاونین و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon