🔅عنوان کارگاه : مهارت های زندگی و تولید بسته ی تحولی خوانا (نقشه ی مفهومی و خرده مهارت ها و … )

📃مدرس : جناب آقای حشمتی پور و سرکار خانم پورحسینی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۵ الی ۱۸ در روز دوشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۴ برگزار گردید.

🌼با تشکر از مدرسین کارگاه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon