🌼 برگزاری کارگاه های طرح خوانا

🔅عنوان کارگاه : تولید بسته ی تحولی خوانا (طرح درس ، شیوه اجرا و …)

📃مدرس : سرکار خانم پورحسینی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ در روز پنجشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۷ برگزار گردید.

🌼با تشکر از خانم پورحسینی مدرس کارگاه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon