🔻ویژه مربیان پیش دبستانی مراکز مستقل
🔻ویژه مربیان مدارس غیردولتی
🔻ویژه مربیان مدارس ضمیمه دولتی

🍀 در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی مدارس شهرستان تنکابن ، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکيل کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه مربیان پیش دبستانی مدارس ضمیمه دولتی می باشد. شایسته است موسسین محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی همکاران ذینفع و حضور کلیه مربیان مطابق لیست پیوستی اقدام نمایید.

🔴شرایط حضور در کارگاه:

1⃣حضور کلیه مربیان پیش دبستانی مراکز مستقل ، مدارس غیردولتی و پیش دبستانی های ضمیمه دولتی مطابق با لیست پیوستی الزامي مي باشد.

2⃣با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی که در کارگاه نمی توانند شرکت داشته باشند ، کتباً قبل از تشکیل کارگاه به کارشناس پیش دبستانی اعلام نمایند. در صورت عدم اطلاع و عدم شرکت همکاران ، غیبت ثبت و از سهمیه مراکز کم خواهد شد.

3⃣کلیه کارگاه ها ،‌ مطابق با جدول زمان بندی و به صورت مجازی در بستر Skyroom برگزار خواهد شد.

4⃣لینک کارگاه یک روز قبل در اختیار مربیان قرار خواهد گرفت.

5⃣برای کلیه ی شرکت کنندگان ، 32 ساعت گواهی حضور در کارگاه های آموزشی – تخصصی صادر می گردد.

6⃣همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطلاعات به کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان تنکابن مراجعه و يا با شماره 54227035 تماس حاصل نمایند.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon

1400-08-08 شیوه نامه تشکيل کارگاه های آموزشی – تخصصی – ویژه مربیان پیش دبستانی