✅ برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه معلمان جدید الورود

🔅عنوان کارگاه : مدیریت کلاس درس
📃مدرس : استاد حمزه آبار

📌کارگاه فوق راس ساعت ۸ الی ۱۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای حمزه آبار مدرس کارگاه ارزشیابی توصیفی و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon