✅ برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه معلمان جدید الورود

🔅عنوان کارگاه : بررسی کلیات کتاب فارسی ۶ پایه
📃مدرس : سرکار خانم سودابه اشکانی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۸ الی ۱۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ برگزار گردید.

🌼با تشکر از سرکار خانم سودابه اشکانی مدرس کارگاه کلیات کتاب فارسی ۶ پایه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon