🔻ویژه آموزگاران دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن – 1401-1400

🔸 در راستای ارتقای صلاحیت حرفه ای آموزگاران دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن و همچنین ضرورت اجرایی بند 14 شاخص تفاهم نامه، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان به جهت ارتقای کیفیت آموزش قرآن در صدد تشکيل کارگاه آموزش قرآن ويژه آموزگاران دوره ی ابتدايی می باشد. شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی همکاران ذینفع و حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی اقدام نمایید.

❗شرایط حضور در کارگاه:

1⃣ حضور کلیه آموزگاران مطابق ، لیست پیوستی الزامي مي باشد.
2⃣ با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی که در کارگاه نمی توانند شرکت داشته باشند ، کتباً قبل از تشکیل کارگاه به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی اعلام نمایند.
3⃣ کارگاه آموزش قرآن ویژه آموزگاران دوره‌ی اول ابتدایی ( پایه اول ، دوم و سوم) در تاریخ 1400/09/20 به صورت حضوری در کانون شهید صالحی کریم آباد راس ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.
4⃣ کارگاه آموزش قرآن ویژه آموزگاران دوره‌ی دوم ابتدایی ( پایه چهارم ، پنجم و ششم) در تاریخ 1400/09/21 به صورت حضوری در کانون شهید صالحی کریم آباد راس ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.
5⃣ برای کلیه ی شرکت کنندگان ، 4 ساعت گواهی حضور در کارگاه آموزش قرآن صادر می گردد.
6⃣ همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطلاعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن مراجعه و يا با شماره 54227035 تماس حاصل نمایند.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon