🔴 کارگاه آموزشی قرآن ویژه پایه های چهارم ، پنجم و ششم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ راس ساعت ۱۴ در سالن کانون شهید صالحی برگزار گردید.

🌸 با تشکر از مدرس گرامی جناب آقای محزون (مدیر دارالقرآن شهرستان تنکابن) و همکاران گرامی که در این کارگاه شرکت نمودند.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon