مرحله دوم کارگاه های آموزشی بررسی صفحه به صفحه کتب درسی پایه های اول تا ششم دوره ی ابتدایی به صورت حضوری در دبستان هیات امنایی شهید درویش ویژه معلمان جدیدالورد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ برگزار گردید .

🌺با تشکر از مدرسین محترم مرحله دوم کارگاه ها و حضور فعال همکاران گرامی

🔅کارشناس آموزش ابتدایی تنکابن
🔅کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon1400-09-27 تحليل صورتجلسات آبان ماه