📃مدرس : سرکار خانم افسانه محرابی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱برگزار گردید.

🌼با تشکر از سرکار خانم افسانه محرابی مدرس کارگاه و حضور فعال اموزگاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon