🔸 در اجرای شیوه نامه403/10211 – 29/09/1400 در خصوص اجرای پروژه های علمی دانش آموزان دوره ی ابتدایی ، شایسته است مدیران محترم ؛ در راستای عملیاتی نمودن و اجرای هر چه مطلوب تر این طرح اهتمام و مساعی خویش را جهت تشکیل نمایشگاه مدرسه ای به کار گیرند و نسبت به ارسال لیست اسامی دانش آموزان شرکت کننده در طرح تا تاریخ 1400/11/12 اقدام نمایند.
✳ نکاتی در خصوص برگزاری نمايشگاه :

1⃣ با توجه به رویکرد جدید جشنواره ، زمان شروع و پایان نمایشگاه مدرسه ای در کلیه مدارس به صورت هماهنگ برگزار می گردد. لذا مدیران محترم ؛ از تاریخ 1400/11/12 لغایت 1400/11/22 نسبت به تشکیل نمایشگاه مدرسه ای اقدامات لازم را فراهم نمایند.
2⃣ پیشنهاد می گردد ؛ در حد مقدورات مدرسه ، جهت ارزش آفرینی به آثار دانش آموزان ، برای شروع نمایشگاه مدرسه ای ، مراسم افتتاحیه با حضور کلیه کارکنان مدرسه ، مسئولین شهری یا روستایی و … برگزار گردد.
3⃣ با عنایت به اینکه یکی از اهداف برگزاری این جشنواره تقويت مهارتهاي زندگی و علمی در دانش آموزان می باشد، تدابیری اتخاذ گردد ؛ تا کلیه دانش آموزان در روز افتتاحیه نمایشگاه در کنار آثار خود حضور داشته و فرآیند اجرای طرح خود را برای بازدیدکنندگان ، توضیح دهند.
4⃣ لازم به ذکر است ؛ عناصر يك پروژه علمي جهت ارائه در نمايشگاه بايد شامل سه عنصر تابلوي نمايش ، مواد نمايشي و گزارش كتبي باشد.
5⃣ مطابق بند 8 شیوه نامه ، برای کلیه دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره ، تقدیرنامه صادر خواهد شد. لذا مدیران محترم ، لیست کل دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره را در قالب فرم اکسل پیوستی تکمیل و تا تاریخ 1400/11/12 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی جهت دریافت تقدیرنامه ارسال نمایند.
6⃣ برای کلیه ی همکارانی که در فرآیند تولید اثر توسط دانش آموز به عنوان یک راهنما ، دانش آموزان را در رسیدن به هدف کمک و راهنمایی نمودند ؛ 4 ساعت گواهی فعالیت های مکمل آموزشی صادر خواهد شد.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست🔻🔻🔻