❇ برگزاری نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن با محوریت موضوع بررسی دفتر شاخص معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

🔸نشست فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۲ به صورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن برگزار گردید .

🛑 در این نشست توضیحاتی در خصوص دفتر شاخص معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مطرح شد.

✅ لازم به یادآوری است که کمیته طراحی و تدوین دفتر شاخص معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به واحد ابتدایی شهرستان تنکابن واگذار گردیده است.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon