#سنجش_صلاحیت
🌺برگزاری نشست تخصصی ارزیابان دوره ابتدایی شهرستان تنکابن به منظور سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه ای معلمان (ویژه آموزگاران حق التدریس) – ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

عناوین نشست 🔻🔻🔻🔻:
✅ بررسی جزئیات طرح سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی آموزگاران حق التدریس
✅ برنامه ریزی جهت اجرای طرح
✅ اعطای ابلاغ ارزیابان
✅ تخصیص و معرفی آموزگاران حق التدریس به ارزیابان

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon