🌳 با حضور:

_ معاونت آموزش ابتدایی جناب آقای اسماعیلی
_ معاونت اداره ی منابع طبیعی و آبخیزداری جناب آقای اشکانی
_ کارشناس انجمن اولیا و مشارکت‌ها سرکار خانم سرقلی
_ کارشناس مالی اداره ی منابع طبیعی سرکار خانم آزاد
_ کارشناس پیش دبستانی و دبستان سرکار خانم تقیان

☘ دانش آموزان در این مراسم به یاد بیست شهید ، بیست نهال کاشتند.

🍃 با تشکر از مدیریت مدرسه و همکار اموزشی و انجمن و اعضای دهیاری رودگرمحله

📌 کارشناسی آموزش ابتدایی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon