🔻(ویژه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی)

🍀 در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی ، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد برگزاری لیگ علمی رشد به صورت آنلاین برای کلیه ی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی می باشد. لذا شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی دقیق و شرکت صد در صدی معاونین آموزشی و آموزگاران اقدام لازم را معمول دارند.

🔴فرآيند اجرای ليگ علمی رشد:
1⃣شرکت کلیه ی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران در لیگ علمی رشد ، مورد انتظار می باشد.

2⃣منابع لیگ علمی رشد:
♦ویژه مدیران: مجله رشد مدیریت مدرسه شماره های (4) ، (5) و (6)
♦ویژه معاونین آموزشی: مجله رشد فناوری آموزشی شماره های (4) ، (5) و (6)
♦ویژه آموزگاران: مجله رشد معلم شماره های (4) ، (5) و (6)

3⃣لیگ علمی رشد در قالب 30 سوال چهارگزینه ای (به مدت 30 دقیقه) و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

4⃣لیگ علمی رشد روز پنج شنبه 1401/02/22 راس ساعت10 صبح برگزار خواهد شد.

5⃣به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کنند ؛ جوایز همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد و افرادی که بیش از 70 درصد امتیاز را کسب کنند ؛ 3 ساعت گواهی تخصصی اهدا خواهد شد.

6⃣لیگ علمی رشد با استفاده از سایت گوگل فرم خواهد بود. لذا جهت شرکت در لیگ علمی رشد نیاز به ثبت نام نمی باشد.

7⃣ آدرس الکترونیکی لیگ علمی رشد ، دو روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.

8⃣ جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کارشناسی آموزش ابتدایی مراجعه با با شماره 54227035 تماس حاصل نمایید.

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon