🔴عناوین نشست :
1⃣ چگونه خلاق باشیم ( سرکار خانم محبوبه جعفررمجی – سرگروه آموزشی پایه دوم )
2⃣ بیان تجربیات آموزشی ( سرکار خانم راویه شفیعی – سرکار خانم معصومه مسعودی کیا – سرکار خانم ماریه دستیار )
3⃣ ترفندهای فناوری جهت جذاب سازی آموزش ( جناب آقای محمد قربان پور – عضو کارگروه فناوری )
4⃣ شرح مبحث ارزشیابی مجازی ( سرکار خانم وجیهه فرجی – مسئول کارگروه پژوهشی )
5⃣ تشریح طرح و برنامه های آموزش ابتدایی ( سرکار خانم سارا تقیان – کارشناس پیش دبستانی و ابتدایی )

🌻 وبینار گردهمایی معلمان پایه دوم در بستر فضای مجازی اسکای روم راس ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ برگزار گردید.

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon