🔴 با حضور:
🔹 آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی
🔹آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی
🔹 خانم تقیان کارشناس ابتدایی و پیش دبستان
🔹 آقای حشمتی پور مدرس طرح خوانا
🔹 خانم پورحسینی مدرس طرح خوانا

🍀 طرح خوانا برای تمامی پایه های دوره ابتدایی متناسب با سن و اهداف برنامه درسی دانش‌آموزان در مهارت‌های چهارگانه خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن و نیز مهارت‌های زندگی، جرات‌پذیری، مسوولیت‌پذیری و ادب تدوین شده است.
🍀 یکی از اقدامات در حال اجرای معاونت آموزش ابتدایی شهرستان ، اجرای طرح خوانا و تشکیل کارگاه های آموزشی در این راستا می باشد. بر اساس مأموریت اصلی سند تحول بنیادین که به دوره‌ ابتدایی واگذارشده ، تقویت مهارت‌های پایه‌ای در دانش‌آموزان دوره‌ ابتدایی بسیار حائز اهمیت است.
🍀 تلاش داریم با تعریف شاخص‌ها و سنجه‌های قابل‌ اندازه‌گیری ، بتوانیم در دانش‌آموزانی که طرح تحولی خوانا در آن‌ مدارس اجرا می‌شود ، تحولی در مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن، صحبت کردن و ابراز وجود را ایجاد کنیم و در عین‌ حال آداب زندگی را که برای همه دانش آموزان ضروری است، به‌صورت جدی پیگیری کنیم و آن‌ها را در دانش آموزان نهادینه کنیم.

🔴 عناوین‌ مطرح شده:
🔸 ارائه محتوای بسته تحولی طرح خوانا توسط مدرسین
🔸 برنانه ریزی جهت تشکیل کارگروه تخصصی طرح خوانا
🔸 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی در این راستا
🔸 بیان پیشنهادات و نظرات
🔸 و…