#نشست – ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
🌼برگزاری اولین نشست سرگروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن 1400-1401

✅ اولین نشست تخصصی سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی با حضور جناب آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ، کارشناس تکنولوژی ابتدایی و سرگروه های آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ برگزار گردید.

❇️ عناوین جلسه:
1⃣ برنامه ریزی جهت شروع فعالیت سرگروه های آموزشی
2⃣ بیان اهداف و شرح وظایف سرگروه های آموزشی
3⃣ اهدای ابلاغ سرگروه ها

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon