🌼 برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران دوره ی ابتدایی ، متوسطه اول ، دوم ، فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🍀 در راستای ساماندهی نیروی انسانی در پست مدیریت ؛ آزمون انتخاب و انتصاب مدیران با حضور آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، اقای ساجدی کارسناس سنجش و ارزشیابی ، آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی در اداره آ.پ تنکابن برگزار گردید.

🔸 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon