🔴با حضور:
♦اقای رودباری کارشناس مسئول آموزش ابتدایی اداره کل استان مازندران
♦اقای افشار کارشناس آموزش ابتدایی اداره کل استان مازندران
♦اقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
♦خانم تقیان کارشناس پیش دبستان و ابتدایی شهرستان تنکابن

🔸این بازدید با هدف نظارت میدانی و بررسی برنامه های آموزشی ، پرورشی و اداری مدارس و کلاس های پیش دبستانی ضمیمه دولتی انجام گرفته است.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon