#بازدید 🌼 بررسی فرآیند برگزاری کلاس های آمادگی تابستانه دبستان هیات امنایی برادران شهید ابراهیمی ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 🔸این بازدید در راستای نظارت بر کلاس های آمادگی تابستانه در پایگاه مرکزی تنکابن توسط خانم تقیان ، کارشناس پیش دبستانی انجام گرفت.

🌼 بررسی فرآیند برگزاری کلاس های آمادگی تابستانه دبستان زنده یاد سیمین دخت آراسته پور ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 🔸این بازدید در راستای نظارت بر کلاس های آمادگی تابستانه در پایگاه خرم آباد توسط جناب آقای ملانتاج ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و خانم تقیان ، کارشناس پیش دبستانی انجام گرفت.