🌼 بررسی اقدامات اجرایی و تجهیزات آموزشی دبستان زنده یاد سیمین دخت آراسته پور ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

🔸این بازدید در راستای نظارت بر فرایند ثبت نام و تشکیل کلاس های جبرانی، همچنین بررسی تجهیزات آموزشی ، توسط جناب آقای ملانتاج ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و خانم تقیان ، کارشناس پیش دبستانی انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon