با حضور سرکار خانم قائمی پور نماینده ی معاونت آموزش ابتدایی وزارت و همراهی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن و دیگر همکاران حوزه ی معاونت، بازدید طرح جبران و تثبیت یادگیری چهارشنبه 19 مرداد 1401 در مدارس سطح شهری و دفتر معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن صورت پذیرفت.