#ابلاغ

❇️ اهدای ابلاغ به مدیران جدیدالانتصاب دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن – ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon