جهت ارتباط مستقیم با معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ( جناب آقای عبادا… مافی ) می توانید از طریق یکی از راه های زیر اقدام نمایید.

آدرس: تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن – طبقه دوم – دفتر مدیریت آموزش و پرورش

شماره تماس مستقیم : 01154223030