#آزمون_مدیران

🌺آزمون انتخاب و انتصاب مدیران شهرستان تنکابن در سالن اجتماعات هنرستان حضرت نرجس برگزار گردید.

🔻تعداد ۵۴ داوطلب پست مدیریت مدارس شهرستان تنکابن در این آزمون که به صورت مجازی از طریق سامانه ltms برگزار گردیده بود ، شرکت کردند .

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

🔸 کمیته انتخاب و انتصاب مدیران شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon