🌼 منتخبین شهرستانی درس پژوهی با رویکرد تلفیقی (حضوری – مجازی) ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🍀 در راستای اجرای درس پژوهی با رویکرد تلفیقی ( حضوری – مجازی ) در سال تحصیلی 1401-1400 ، برگزیدگان درس پژوهی طی جدول پیوستی ارسال می گردد.

🍀 ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

🍀 لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی منتخبین شهرستانی (گروه اول: 24 ساعت ) ، (گروه دوم: 20 ساعت )، (گروه سوم: 16 ساعت ) و (گروه شایسته تقدیر: 10 ساعت ) گواهی اجرای فعالیت های مکمل آموزشی به همراه تقدیرنامه صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

♦ پیشنهاد می گردد ؛ آثار جمع آوری شده در درس پژوهی با رویکرد تلفیقی ( حضوری – مجازی) که حاصل تلاش ، کوشش و تجربه تک تک همکاران بوده ؛ جهت استفاده آثار در کلاس های درس ؛ از طریق “نرم افزار جامع آموزش ابتدایی” دریافت نمایید.
http://tetonekabon.ir/Dl/Tetonekabon.apk

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻🔻