🍀 مدیران محترم جهت دریافت تقدیرنامه جشنواره پروژه های علمی دانش آموزی جابربن حیان به فایل آموزشگاه مربوطه در دبیرخانه مراجعه نمایید.

🍀شایسته است در ماه اسفند ، طی مراسمی تقدیرنامه ها به دانش آموزان اهدا گردد.

🔴 در صورت امکان مستندات تصویری اهدا تقدیرنامه به شماره زیر از طریق پیتم رسان شاد جهت بارگذاری در کانال ارسال نمایید.
📱09118915806

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻 تقدیرنامه جابربن حیان 🔻🔻🔻