🔺ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن 1400-1401

🍀 می دانیم که هر کدام از عوامل اجرایی آموزشگاه وظیفه ای به عهده دارند و در چهارچوب وظیفه ای که به عهده دارند به تعامل با دانش آموزان می پردازند و در این تعامل سعی می شود طوری عمل شود که به اهداف تعریف شده برسیم.
حال با توجه به این امر وقتی به وظیفه و شرح وظایف معاونین آموزشی مدارس توجه می کنیم به رسالت سنگین این عزیزان پی می بریم که چه قدر می تواند نقش هدایتی و الگوی رفتاری داشته باشند ؛ معاون هر آموزشگاه به عنوان منشا و الگوی نظم و انضباط شناخته می شود و شالوده نظم هر محیط آموزشی را معاون آن آموزشگاه رقم می زند. لذا دانش آموزان وقتی با این دید و نظر به ایشان نگاه می کنند این رسالت بر دوش معاونین محترم سنگین تر خواهد شد که به عنوان الگوی نظم و ترتیب در همه زمینه ها اخلاقی و رفتاری ، اجتماعی ، درسی و … در ذهن دانش آموز متجلی می شوند.

🍀 کارگروه ارتقای نقش معاونین آموزشی در تاریخ 1400/09/13 اولین نشست را با هدف پر رنگ نمودن نقش و جایگاه معاونین آموزشی برگزار نموده است.

🔵 معرفی اعضای کارگروه:
🔸 سرکار خانم سودابه اشکانی معاون آموزشی دبستان شاهد دختر (دبیر کارگروه)
🔸 سرکار خانم معصومه علی اکبر زاده معاون آموزشی دبستان شهید سلیمی
🔸 سرکار خانم مهرناز کتولی معاون آموزشی دبستان شهدای شاقوزکوتی
🔸 جناب آقای ملک محمد پویان فرد معاون آموزشی دبستان صاحب الزمان (عج)
🔸 جناب آقای سید عطاا… نجبایی معاون آموزشی دبستان شاهد پسر

اهداف کارگروه:
🔹پر رنگ نمودن نقش و جایگاه معاونین آموزشی در مدارس
🔹ارتقای توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای معاونین آموزشی
🔹برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه معاونین آموزشی
🔹برگزاری نشست های تخصصی با هدف تبادل تجربه در بین معاونین آموزشی
🔹و…

اولین نشست کارگروه ارتقای نقش معاونین آموزشی در تاریخ 1400/09/13 با حضور جناب اقای امین اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ، کارشناس تکنولوژی ابتدایی و اعضای کارگروه تشکیل گردید.

✅عناوین نشست:
1⃣ معرفی اعضای کارگروه معاونین آموزشی
2⃣ بیان توضیحاتی پیرامون اهمیت و ضرورت نقش و جایگاه معاونین آموزشی
3⃣ ارائه تحلیل آماری مدارس و بررسی میزان افت و کیفیت تحصیلی در سال گذشته
4⃣ بیان چالش ها و ارایه راهکار ها جهت ارتقای کیفیت آموزش

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن