🌼 تاکیدات در خصوص جلوگیری از بازماندگی از تحصیل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

☘️ نظر به تاکیدات مقام عالی وزارت ، در خصوص برقراری عدالت آموزشی ، تضمین فرصت های عادلانه تربیتی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش آموزان که از ماموریت های اصلی و جدی دستگاه تعلیم و تربیت می باشد ؛ در راستای انسداد مبادی بی سوادی و پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان ، سیاست ها و راهبرد های ابلاغی به شرح ذیل می باشد.

❇️ سیاست ها و راهبردهای اجرایی:

1⃣ اطلاع رسانی عمومی با استفاده حداکثری از امکانات محلی

2⃣ برگزاری جلسات تبیینی و توجیهی برای اولیای دانش اموزان بازمانده از تحصیل شناسایی شده در منطقه

3⃣ برپایی جلسات و نشست های تخصصی با دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها، بخشداران و راهبران آموزشی و تربیتی در جهت بهره مندی از ظرفیت آنان

4⃣ معرفی اولیا یا سرپرستان قانونی کودکان لازم التعلیم که از تحصیل آنان ممانعت به عمل می آورند ، به اداره آموزش و پرورش برای ارجاع به مراجع قضایی.

5⃣ بررسی دقیق اسمی دانش آموزان ثبت نامی در سامانه سیدا سال قبل و برنامه ریزی برای ارتقا و پوشش تحصیلی آنان در سال بعد ، از سوی مدیران و معاونین آموزشی مدارس به گونه ای که هیچ دانش آموزی نباید از چرخه آموزش خارج گردد.

6⃣ جلوگیری از تکرار پایه و افت تحصیلی دانش آموزان

7⃣ برگزاری کلاس های مشاوره ای برای والدین دانش آموزان در معرض خطر

8⃣ پس از شناسایی دانش آموز بازمانده از تحصیل فرم الکترونیکی پیوستی تکمیل گردد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebPCjTrfW-543I08r7dCgCP1UnxewbH9YRZDGTGpL70klP0g/viewform?usp=sf_link

✴️ اطلاعات تمامی دانش آموزان دارای کبر سن در پایه اول دبستان ، در فرم وارد شود.

✴️ اگر مدرسه ای بیش از یک دانش آموز بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده است؛ می بایست به تعداد هر دانش آموز فرم الکترونیکی را تکمیل کند.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon