🌼 برگزاری مصاحبه حضوری انتخاب و انتصاب مدیران دوره ی ابتدایی ، متوسطه اول ، دوم ، فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🍀 با عنایت به ساماندهی نیروی انسانی در پست مدیریت ؛ مصاحبه حضوری ویژه قبول شدگان آزمون مدیریت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ با حضور کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن برگزار گردید.

🔸 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon