🌼 بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان ورودی پایه اول شهرستان تنکابن ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

🍀 با عنایت به اهمیت سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان، آقای محسنی کارشناس آمار سنجش استان و خانم تقیان کارشناس پیش دبستانی از سامانه و مراحل انجام سنجش دانش آموزان ، بازدید به عمل آوردند.

🌻 از مدیریت محترم دبستان شاهد پسر و همکاران پایگاه سنجش شهرستان تقدیر و تشکر می گردد.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon