🌼منتخبین لیگ علمی رشد ۱۴۰۱-۱۴۰۰
🔻(ویژه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی)

🍀 در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان ، لیگ علمی رشد در تاریخ 1401/02/24 به صورت آنلاین برگزار گردیده که اسامی منتخبین به پیوست ارسال می گردد.

🍀 ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

♦ لازم به ذکر است؛ جهت تقدیر از رتبه های برتر 3 ساعت گواهی تخصصی همراه با لوح تقدیر و جوایز اهدا و برای همکارانی که شایسته تقدیر شده اند ؛ 3 ساعت گواهی تخصصی صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻🔻