🌼برگزاری کلاس آموزش صفحه به صفحه کتب درسی
🔻ویژه آموزگاران جدیدالورود و مشمول تغییر در پایه تدریس دوره ی ابتدایی شهرستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🍀 در راستای تغییر در پایه تدریس و همچنین ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکیل کلاس های آموزشی صفحه به صفحه (ریاضی ، فارسی و علوم تجربی) به تفکیک پایه برای کلیه آموزگاران می باشد.
🍀 شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی همکاران ذینفع و حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی اقدام نمایند.

🔴 شرایط حضور در کارگاه:
1⃣ آموزگارانی که پایه تدریس آنها تغییر نموده است ؛ جهت آشنایی با مفاهیم کتب درسی پایه تدریس جدید ؛ الزاماً باید در کلاس های آموزش صفحه به صفحه کتب درسی ، شرکت نمایند.

2⃣ شرکت آموزگاران جدید الورود (دانشگاه فرهنگیان ، ماده 28 و… ) در کارگاه الزامی می باشد.

3⃣ در صورتی که آموزگار (مدارس دولتی یا غیردولتی) ، متقاضی شرکت در کارگاه می باشد ، به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ،
می توانند تا تاریخ 1401/06/15 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی اطلاع رسانی نمایند.

4⃣ رویکرد کارگاه ، آموزش صفحه به صفحه دروس ریاضی ، فارسی و علوم تجربی به تفکیک پایه ها می باشد.

5⃣ طبق برنامه ریزی انجام شده ، کلیه کارگاه ها به صورت حضوری و در سه مرحله (شهریور ، آبان و بهمن) تشکیل می گردد.

6⃣ مدیریت برگزاری کلیه کلاس ها بر عهده راهبران آموزشی – تربیتی مدارس می باشد.

7⃣ مکان برگزاری کلاس ها:

♦️حوزه راهبر آقای فاضل شاهی آذر:
♦️مکان برگزاری: هیات امنایی شهید چمران
📱01154222703
📱09113909693

♦️حوزه راهبر آقای حمزه آبار:
♦️مکان برگزاری: هیات امنایی شهید گلی توانا
📱01154222140
📱09114737412

♦️حوزه راهبر آقای عباس علیزاده:
♦️مکان برگزاری: شهید شریف نیا
📱01154227990
📱09112927013

8⃣ لیست اسامی آموزگاران و جدول زمان بندی کلاس ها پیوست می باشد.

9⃣ برای کلیه ی شرکت کنندگان ، 18 ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی صادر خواهد شد.

✅ همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطلاعات با شماره 👇 یا به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.
📱01154227035

1401_06_14_بخشنامه_با_پیوست_برگزاری_کلاس_آموزش_صفحه_به_صفحه_کتب
🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon