🔺ویژه مدیران ، مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در راستای کیفیت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و ارتباط پررنگ و موثر مدارس با مدیریت آموزش و پرورش جهت ارائه نظرات ، پیشنهادات ، چالش ها و… در نشست های مختلف تخصصی و عمومی ؛ معاونت آموزش ابتدایی در صدد برگزاری انتخاب و انتصاب نماینده مدیران دوره ی ابتدایی ویژه سال تحصیلی 1401-1400 می باشد.

🌸 لازم به توضیح است ؛ مدیرانی که تمایل به کاندید شدن در این انتخابات را دارند ؛ می توانند تا تاریخ 1400/08/12 از طریق فرم الکترونیکی پیوستی ثبت نام نمایند.

🔴مراحل انتخاب و انتصاب نماینده مدیران:
1⃣یک نفر به عنوان نماینده مدیران از بین مدیران مدارس دوره ی ابتدایی انتخاب و انتصاب خواهد شد.
2⃣طی یک جلسه مجازی با مدیران ، به هر کاندید 5 دقیقه زمان جهت معرفی و ارائه برنامه ها زمان داده خواهد شد.
3⃣رای گیری به صورت الکترونیکی بین مدیران برگزار خواهد شد.
4⃣کاندید انتخاب شده به مدت یک سال به عنوان نماینده مدیران دوره ی ابتدایی معرفی خواهد شد.

5⃣مدیرانی که تمایل به کاندید شدن در این انتخابات را دارند ؛ تا تاریخ 1400/08/12 به یکی از روش های زیر ثبت نام نمایند.

🔸روش اول : می توانید با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ، ثبت نام نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMFEMEw2jtl08AkD0CPso7_pvWBezO06omdBF5iemKlDVng/viewform?usp=sf_link

🔸روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم (ثبت کاندید نماینده مدیران) را انتخاب و ثبت نام نمایید.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon