❇ فایل آموزشی جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🌼 در ضمن مهلت ارسال فایل اکسل دانش آموزان شرکت کننده در طرح تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به واحد تکنولوژی و گروه های آموزشی می باشد .

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon