✅ جلسه کمیته پیش دبستانی

🔸به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، جلسه کمیته پیش دبستانی با حضور مافی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، معاونین، کارشناس مسئولان و کارشناسان آپ تنکابن با هدف پیگیری مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش از تعداد ثبت نام حوزه پیش دبستانی در دفتر مدیریت آپ تنکابن برگزار شد.

🔸در این جلسه ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص تعیین سهمیه هر مرکز پیش دبستانی، در خصوص تجهیز کلاس های فاقد تجهیزات و ارائه امکانات آموزشی مطلوب به منظور تسریع در روند یاددهی-یادگیری توسط موسسین بحث و گفتگو شد.