#تبریک
جناب آقای محمد مهدی جوربنیان
کارشناس محترم تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان‌ تنکابن

🌼 کسب رتبه اول جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند سراسر کشور در رشته طراحی وبسایت را به شما برادر پر تلاش و همکاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن تبریک عرض می نماییم.

♦️ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی آموزش ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon