✅ برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه معلمان جدید الورود

🔅عنوان کارگاه :  بازی و یادگیری
📃مدرس : جناب آقای سید هاتف هاشمی نسب

📌کارگاه فوق راس ساعت ۹ الی ۱۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای هاشمی نسب مدرس کارگاه بازی و یادگیری و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon