جهت ارتباط مستقیم با کارشناس مسئول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن ( جناب آقای سعید ملانتاج کاسگری ) می توانید از طریق یکی از راه های زیر اقدام نمایید.

آدرس : تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن – طبقه سوم – دفتر آموزش ابتدایی

شماره تماس مستقیم : 01154230321

ایمیل : tetonekabon@gmail.com